POROS TAUHID YANG TERSISTEMATIK

By:
Konsepsi diri berdasar kausalitas fakta.

Waktu kemarin, sekarang serta waktu yang akan datang,
Pribadi kemarin, sekarang serta pribadi yang akan datang,
Ruang kemaring, sekarang serta ruang yang akan datang,
PLANNING-kan, AKTUALISASI-kan, serta EVALUASI-kanTerjawab hubungan antara AWAL -PROSES- AKHIR tertuju HASIL.
WAKTU, PRIBADI, RUANG berdaur dalam sistematika DIRI.
Menjawab semua kehidupan dengan nyata, jelas, dan terarah.
AWAL kesulitan 100% dalam prosesesi menjadi 0%.
KEBIASAAN dalam ini merupakan kebiasaan manusia yang berakal.
GUNAKAN AKAL DAN GERAK YANG AKAN MENJADIKAN HATI MUTMAINAH.


 Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.(93. Adh Dhuhaa: 7-8)


Musa berkata: "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.(20. Thaahaa: 50)


Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman(12. Yusuf: 111)
Hai jiwa yang tenang. 28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. 29. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, 30. masuklah ke dalam syurga-Ku.(89. Al Fajr: 29-30)

[edit]

Pasang INTERNET FASNET PLUS TV KABEL FIRSTMEDIA
Pasang FIRSTMEDIA internet speed hingga 100mbps + CHannel TV HD hingga 50HD hub 087777313417 only SMS